Nepřítel jasného rozumu

Stáří přináší nejen chvíle radostí, ale také některé nemoci. Radost mohou senioři prožívat se svými vnoučaty nebo s koníčky, na které se jim v mladém věku nedostávalo času. Problém je, když vše zhatí nějaká nepříjemná nemoc. Hlavně, jestliže se jedná o tu, která už staršího člověka neopustí. Jednou z takových strašáků je i Alzheimerova choroba. Obávají se jí lidé starší, ale i osoby mladé, u kterých ještě tolik nehrozí. Proč se jí tedy bojí? Mají strach o své nejbližší.

alheimer

o Najednou se u jejich rodičů objevují situace, které dříve neznali.
o Prvními příznaky mohou být okamžiky ztráty paměti nebo chaotické chování.
Lidé, kterým z důvodu tohoto onemocnění ubývá mozková hmota, se mohou stát i agresivními. Jedním z varovných signálů je i to, že se nemocný ptá stále na stejnou otázku, na kterou už dostal několikrát odpověď. Už při prvních příznacích (nebo i jen podezření) bychom měli své blízké přesvědčit k návštěvě lékaře. Ačkoliv boj bude opravdu velice těžký a vy nebudete vyhrávající, je naprosto nutné nevzdávat se.

Nevzdávejte se

Stále je ještě tajemstvím, co tuto nemoc způsobuje. Vědci se shodují na tom, že může při jejím vzniku hrát roli i několik faktorů. Prvním z nich je jistě vysoký věk, ke kterému se přidruží zákeřný vir nebo porucha imunity. Alarmující je zjištění, že mozkové buňky začnou degenerovat u každého dvacátého člověka, který překročil hranici pětašedesátého roku věku. U osmdesátiletých je to každý pátý. Pokud i vy máte obavu z této choroby , zjistěte si, jestli jí trpěli vaši předkové. Máte-li nemoc v rodinné anamnéze, pak jste do určité míry také ohroženi.

mozek

· Poslední průzkumy prokázaly, že nemoc souvisí s mírou vzdělání.
· Trénovaný mozek je odolnější.
Jestliže však vysoce inteligentního člověka napadne, pak je velice agresivní a probíhá velkou rychlostí.